LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

Mã CK Ngày
ĐKCC
Ngày
GDKHQ
Ngày thực hiện Loại sự kiện Chi tiết
SBL 25-07-2017 24-07-2017 08-08-2017 Lấy ý kiến cổ đông b
ALV 25-07-2017 24-07-2017 19-08-2017 Đại hội Cổ đông Bất
TXM 24-07-2017 21-07-2017 08-08-2017 Trả cổ tức bằng tiền
L12 24-07-2017 21-07-2017 15-08-2017 Trả cổ tức bằng tiền
HU3 21-07-2017 20-07-2017 10-08-2017 Trả cổ tức bằng tiền
TMP 21-07-2017 20-07-2017 11-08-2017 Đại hội Cổ đông Bất
JVC 21-07-2017 20-07-2017 31-08-2017 Đại hội Đồng Cổ đông
TAC 21-07-2017 20-07-2017 25-08-2017 Trả cổ tức bằng tiền
SJF 21-07-2017 20-07-2017 10-08-2017 Đại hội Đồng Cổ đông
CTE 21-07-2017 20-07-2017 04-08-2017 Trả cổ tức bằng tiền
PLX 21-07-2017 20-07-2017 24-08-2017 Trả cổ tức bằng tiền
PPC 21-07-2017 20-07-2017 08-08-2017 Đại hội Cổ đông Bất
BPC 21-07-2017 20-07-2017 07-08-2017 Trả cổ tức bằng tiền
CEO 20-07-2017 19-07-2017 16-08-2017 Trả cổ tức bằng tiền
TCC 20-07-2017 19-07-2017 03-08-2017 Trả cổ tức bằng tiền
PVM 20-07-2017 19-07-2017 08-08-2017 Trả cổ tức bằng tiền
HND 20-07-2017 19-07-2017 09-08-2017 Đại hội Cổ đông Bất
GVT 20-07-2017 19-07-2017 08-08-2017 Trả cổ tức bằng tiền
HFC 19-07-2017 18-07-2017 10-08-2017 Trả cổ tức bằng tiền
PET 19-07-2017 18-07-2017 08-08-2017 Trả cổ tức bằng tiền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây