Biểu phí

 

I. PHÍ GIAO DỊCH MỨC PHÍ
Giao dịch cổ phiểu và chứng chỉ quỹ tại quầy
Tổng giá trị giao dịch dưới 200 triệu VND 0.25%
Tổng giá trị giao dịch từ 200 - dưới 1 tỷ VND 0.2%
Tổng giá trị giao dịch từ 1 tỷ VND trở lên 0.15%
Giao dịch qua internet 0.15%
Giao dịch trái phiếu 0.075%
II. PHÍ LƯU KÝ MỨC PHÍ
Đối với CP/CCQ niêm yết
(cập nhật từ ngày 03/12/2019)
0,3đ/cổ phiếu, ccq/tháng
Đối với trái phiếu niêm yết 0,2đ/trái phiếu/tháng
III. PHÍ KHÁC MỨC PHÍ
Phí chuyển quyền sở hữu CK niêm yết không qua hệ thống giao dịch của SGDCK
Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật 0.25% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với CP/CCQ
Chuyển nhượng chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do UBCKNN chấp thuận

0.25% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với CP/CCQ

0.05% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với TP

Chuyển nhượng chứng khoán do biếu, tặng, cho, thừa kế (Đối tượng nộp: Bên nhận chuyển quyền sở hữu)

0.25% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với CP/CCQ

0.05% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với TP

Phí phong tỏa, giải tỏa cầm cố chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch

0.1% giá trị thị trường

Tối thiểu 100.000đ/lần; Tối đa 5.000.000đ/lần

Phí giao dịch chứng khoán chưa niêm yết nhưng đã được đăng ký lưu ký tại VSD
Chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng đã lưu ký tại VSD nhưng chưa/không/hủy niêm yết/đăng ký giao dịch trên SGDCK

0.25% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với CP/CCQ

0.05% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với TP

Chuyển nhượng chứng khoán do biếu, tặng, cho, thừa kế (Đối tượng nộp: Bên nhận chuyển quyền sở hữu)

0.25% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với CP/CCQ

0.05% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với TP

Phí giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết do BMSC thực hiện quản lý sổ cổ đông
Phí chuyển nhượng

0.2%/tổng giá trị giao dịch theo mệnh giá

Tối thiểu: 100.000đ/lần; Tối đa: 10.000.000đ/lần

Phí phong tỏa, giải tỏa, cầm cố cổ phiếu 100.000đ/lần
Phí thay đổi thông tin và cấp mới sổ chứng nhận đăng ký cổ phần 50.000đ/lần
(Nguồn: Theo TB phí dịch vụ giao dịch chứng khoán tại BMSC ngày 05/12/2016)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây