CBTT : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 •   16/07/2018 02:41:23 PM
 •   Đã xem: 23

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau :

CBTT : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 •   16/07/2018 01:21:28 PM
 •   Đã xem: 25

BMSC thông báo : lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

CBTT : Thông báo lưu ký chứng khoán BMSC tại Trung Tâm Lưu Ký Việt Nam

 •   29/06/2018 01:50:09 PM
 •   Đã xem: 89

Nhằm chuẩn bị cho hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trên thị trường Upcom tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thủ tục lưu ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

CBTT : Báo cáo thường niên năm 2017

 •   16/04/2018 07:20:57 AM
 •   Đã xem: 297

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh công bố báo cáo thường niên năm 2017

CBTT : Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   12/04/2018 12:59:29 PM
 •   Đã xem: 259

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

CBTT : Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   12/04/2018 08:57:20 AM
 •   Đã xem: 504

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bộ tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, được tổ chức vào ngày 21/04/2018 tới đây.

CBTT : THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

 •   25/12/2017 11:56:22 AM
 •   Đã xem: 303

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số: 88/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/12/2017)
1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà PaxSky 34A Phạm Ngọc Thạch, Q.3, Tp. HCM.
3. Số điện thoại: (028) 7306 8686
4. Số Fax: (028) 3824 7436
5. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
6. Cổ phiếu chào bán:
+ Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
+ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
+ Số lượng đăng ký chào bán: 20.000.000 cổ phần
7. Khối lượng vốn cần huy động: 200.000.000.000 đồng
8. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
9. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phần
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không có.
11. Thời gian đăng ký mua: từ 05/01/2018 – 24/01/2018
12. Địa điểm đăng ký mua và công bố Bản cáo bạch
+ Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh, Lầu 3 Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM
+ Điện thoại: (028) 7306 8686 Fax: (028) 3824 7436 Website: www.bmsc.com.vn
13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa:
+ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
+ Số tài khoản: 119.11.00.000025.6
+ Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2017
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đã ký

Hoàng Văn Thắng

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

 •   10/10/2017 09:32:01 AM
 •   Đã xem: 486

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN-CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

 •   28/09/2017 01:18:00 PM
 •   Đã xem: 877

Nhằm cập nhật lại hình ảnh nhận diện thương hiệu của Công ty cũng như phù hợp với các yêu cầu về quản lý cổ phần và cổ đông, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (GCNSHCP) và trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (GCNSHCP) cấp cho các Cổ đông như sau:

THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

 •   28/09/2017 09:18:36 AM
 •   Đã xem: 574

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh xin thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây