CBTT : Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

 •   21/03/2019 02:26:17 AM
 •   Đã xem: 8

Công ty CP Chứng Khoán Bảo Minh công bố Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

CBTT : Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã kiểm toán

 •   21/03/2019 02:20:15 AM
 •   Đã xem: 5

Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018

CBTT : BMSC thông báo ngày ĐKCC quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 •   18/03/2019 05:52:28 AM
 •   Đã xem: 30

BMSC thông báo Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CBTT : Báo cáo Tài Chính Q4/2018 - BMS

 •   17/01/2019 10:14:37 PM
 •   Đã xem: 229

BMSC công bố BCTC Q4.2018

CBTT : Giao dịch của Cổ đông lớn – CTCP Chứng khoán Bảo Minh

 •   07/12/2018 04:04:25 AM
 •   Đã xem: 324

Giao dịch của Cổ đông lớn – CTCP Chứng khoán Bảo Minh

CBTT : Thủ tục thanh toán cổ tức BMSC năm 2017

 •   17/10/2018 04:50:55 AM
 •   Đã xem: 335

Thủ tục thanh toán cổ tức BMSC năm 2017

CBTT : Báo cáo tài chính Q3.2018 của BMSC

 •   11/10/2018 03:45:34 AM
 •   Đã xem: 298

Báo cáo tài chính Q3/2018

CBTT : BMSC thông báo chi trả cổ tức năm 2017

 •   21/09/2018 02:25:08 AM
 •   Đã xem: 455

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

CBTT : Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2018

 •   31/08/2018 12:45:42 AM
 •   Đã xem: 331

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2018

CBTT : Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 •   13/08/2018 06:04:03 AM
 •   Đã xem: 263

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

CBTT : Bản công bố thông tin của CTCP Chứng Khoán Bảo Minh

 •   02/08/2018 09:52:08 PM
 •   Đã xem: 383

Bản công bố thông tin của CTCP Chứng khoán Bảo Minh

CBTT : Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu BMS

 •   02/08/2018 09:44:53 PM
 •   Đã xem: 362

Công bố thông tin : Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu BMS

CBTT : Quyết định chấp thuận về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu BMS

 •   02/08/2018 09:40:51 PM
 •   Đã xem: 447

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch UPCOM của Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh.

CBTT : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 •   16/07/2018 03:41:23 AM
 •   Đã xem: 293

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau :

CBTT : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 •   16/07/2018 02:21:28 AM
 •   Đã xem: 275

BMSC thông báo : lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

CBTT : Thông báo lưu ký chứng khoán BMSC tại Trung Tâm Lưu Ký Việt Nam

 •   29/06/2018 02:50:09 AM
 •   Đã xem: 331

Nhằm chuẩn bị cho hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trên thị trường Upcom tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thủ tục lưu ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

CBTT : Báo cáo thường niên năm 2017

 •   15/04/2018 08:20:57 PM
 •   Đã xem: 613

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh công bố báo cáo thường niên năm 2017

CBTT : Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   12/04/2018 01:59:29 AM
 •   Đã xem: 530

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

CBTT : Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   11/04/2018 09:57:20 PM
 •   Đã xem: 757

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bộ tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, được tổ chức vào ngày 21/04/2018 tới đây.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây