CBTT: GIA HẠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

 •   01/04/2020 01:46:58 PM
 •   Đã xem: 1

Công bố về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh:
Lý do xin gia hạn: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Thủ Tướng Chính Phủ về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
Thời gian xin gia hạn: tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

BÁO CÁO CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2019

 •   26/03/2020 07:17:04 PM
 •   Đã xem: 21

Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

 •   26/03/2020 07:14:42 PM
 •   Đã xem: 21

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 •   16/03/2020 10:19:42 AM
 •   Đã xem: 80

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4.2019

 •   17/01/2020 04:57:45 PM
 •   Đã xem: 246

CBTT : Báo cáo Tài chính Q4/2019 - BMSC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3.2019

 •   15/10/2019 02:35:16 PM
 •   Đã xem: 579

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 30.06.2019

 •   15/08/2019 08:14:43 AM
 •   Đã xem: 772

BCTC Bán niên năm 2019

 •   14/08/2019 08:10:00 AM
 •   Đã xem: 716

CBTT : Báo cáo Tài chính Q2/2019 - BMSC

 •   10/07/2019 04:18:52 PM
 •   Đã xem: 672

CBTT : Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát - BMSC

 •   23/04/2019 02:58:14 PM
 •   Đã xem: 611

Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát

CBTT : Nghị Quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019 - BMS

 •   22/04/2019 04:42:24 PM
 •   Đã xem: 622

Nghị Quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019

CBTT : Báo cáo Tài chính Q1/2019 - BMSC

 •   17/04/2019 10:55:08 AM
 •   Đã xem: 534

Báo cáo tài chính Q1/2019 - BMSC

CBTT : Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 •   12/04/2019 04:24:09 PM
 •   Đã xem: 437

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - BMSC

CBTT : Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 – CTCP Chứng khoán Bảo Minh

 •   12/04/2019 04:10:21 PM
 •   Đã xem: 525

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CBTT: Báo cáo thường niên năm 2018

 •   08/04/2019 03:28:52 PM
 •   Đã xem: 444

Báo cáo thường niên năm 2018

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây