LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

Mã CK Ngày
ĐKCC
Ngày
GDKHQ
Ngày thực hiện Loại sự kiện Chi tiết
THG 05-10-2017 04-10-2017 19-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
CKD 05-10-2017 04-10-2017 16-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
PXS 05-10-2017 04-10-2017 20-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
HAN 04-10-2017 03-10-2017 19-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
NSG 03-10-2017 02-10-2017 18-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
UPC 03-10-2017 02-10-2017 23-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
S33 03-10-2017 02-10-2017 03-11-2017 Đại hội Đồng Cổ đông
DBH 03-10-2017 02-10-2017 23-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
MBB 02-10-2017 29-09-2017 29-09-2017 Phát hành cổ phiếu
DXL 02-10-2017 29-09-2017 01-11-2017 Trả cổ tức bằng tiền
DTG 02-10-2017 29-09-2017 12-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
DTH 02-10-2017 29-09-2017 10-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
TNP 02-10-2017 29-09-2017 20-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
FID 02-10-2017 29-09-2017 16-10-2017 Lấy ý kiến cổ đông b
VDL 29-09-2017 28-09-2017 20-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
VCB 29-09-2017 28-09-2017 16-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
SBC 29-09-2017 28-09-2017 12-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
SAM 29-09-2017 28-09-2017 28-09-2017 Phát hành cổ phiếu
CCL 29-09-2017 28-09-2017 28-10-2017 Đại hội Cổ đông Bất
ADP 29-09-2017 28-09-2017 16-10-2017 Trả cổ tức bằng tiền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây