THÔNG BÁO HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Tổng Công ty về ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với thông tin như sau:
1.  Tổ chức đại hội:
    Thời gian: 7h30, Thứ Ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018
    Địa điểm:  Phòng họp lầu 5, Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
                     Số 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
2.  Thành phần tham dự:
     Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/04/2018, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
3.  Nội dung đại hội:
     Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được Tổng Công ty đăng tải trên Website của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh theo địa chỉ www.baominh.com.vn, Website của CTCP Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ www.bmsc.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
4.  Đăng ký dự họp:
     Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 19/04/2018 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ sau:
  • Phòng Thư ký Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
      Địa chỉ: Số 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM
      SĐT: (84-28) 3829 4180 (số máy lẻ 405 gặp Mr. Hiệp); Fax: (84-28) 3915 3032
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
      Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. HCM
      SĐT: (84-28) 7306 8686 (số máy lẻ 1168 gặp Ms. Trang); Fax: (84-28) 3824 7436
5.Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  • Thư mời họp;
  • Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu;
  • Giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự).
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng Công ty.
Trân trọng kính mời.
Tải file tài liệu Đại hội cổ đông thường niên đính kèm tại đây:
Thong bao moi hop DHDCD 2018
BMI_Giay tham du UQ DHDCD 2018
Bao cao ket qua kinh doanh  2017 ngay 13 4 2018
To trinh - phan phoi loi nhuan DHDCD 2018
To trinh DHDCD- ke hoach kinh doanh 2018
Bao cao HDQT nam 2017 va phuong huong 2018
Bao cao ket qua kinh doanh 2017
Quy che de cu bau cu bo sung tv hdqt bks
Quy che lam viec cua Dai hoi 2018
To trinh KHKD 2018
To trinh mien nhiem TV HDQT BKS
To trinh phe duyet Quy che noi bo ve quan tri cong ty
To trinh PPLN 2017
Du thao Quy Che Quan Tri Bao Minh 2018
Bang doi chieu TT95 va Quy che quan tri (28 11 2017)
Phu luc so 01  Mau Giay UQ tham du DHCD  Final (26 06 2017)
Phu luc so 02  Mau Giay UQ tham du DHCD  Final (26 06 2017)
Bao cao BKS danh gia KQKD 2017 KQHD HDQT BDH
Tờ trình lựa chọn kiểm toán độc lập 2018_18 Apr 2018
BMI_Don de cu BKS
Bao cao ket qua kinh doanh
To trinh thu lao khen thuong HDQT BKS
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây