Đất Xanh Services (DXS) điều chỉnh giảm 46% kế hoạch lợi nhuận, lấy ý kiến cổ đông phát hành 53 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services – mã chứng khoán DXS) công bố nội dung các tờ trình để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung bao gồm việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 
Đất Xanh Services thông báo cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến qua bưu điện trước 18h ngày 8/12/2021 hoặc scan phiếu lấy ý kiến gửi qua email. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 27/11/2021.
 
Phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020
Theo đó Đất Xanh Services trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020. Tỷ lệ phát hành 1.000:66, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận về 66 cổ phiếu mới.
 
Như vậy với hơn 358,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đất Xanh Services sẽ phát hành khoảng 23,64 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 236 tỷ đồng.
 
Năm 2020 Đất Xanh Services đạt 3.249 tỷ đồng doanh thu, giảm 20,6% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 30,5% so với cùng kỳ, còn 1.136 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 873 tỷ đồng.
 
Tính đến 31/12/2020 Đất Xanh Services còn 456 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơ 5 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 340 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.
 
Phát hành 30 triệu cổ phiếu thưởng
Đồng thời Đất Xanh Services cũng trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1.000:84, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 84 cổ phiếu mới.
 
Như vậy với hơn 358,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đất Xanh Services sẽ phát hành khoảng 30 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 300 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020.
 
Điều chỉnh giảm 46% kế hoạch lợi nhuận năm 2021
Cùng với đó Đất Xanh Services cũng trình kế hoạch điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty. Trước đó Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Đất Xanh Services đã thông qua chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất cả năm ước đạt 7.598 tỷ đồng và lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.483 tỷ đồng. 
 
Tuy nhiên, mới đây Đất Xanh Services đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 với doanh thu thuần đạt 3.022 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 568 tỷ đồng – còn cách rất xa kế hoạch được giao đầu năm.
 
Do vậy Đất Xanh Services trình kế hoạch mới, trong đó điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu thuần từ 7.598 tỷ đồng xuống còn 4.200 tỷ đồng, tương ứng điều chỉnh giảm 44,7% so với kế hoạch ban đầu. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng điều chỉnh giảm từ 1.483 tỷ đồng xuống còn 800 tỷ đồng, tương ứng điều chỉnh giảm 46% so với kế hoạch ban đầu.
 
Nếu kế hoạch điều chỉnh được thông qua, như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm 2021 Đất Xanh Services đã thực hiện được 72% kế hoạch doanh thu và 71% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
 
Mai Nguyễn
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
 

Nguồn tin: cafef.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây