CBTT: CTCP Chứng khoán Bảo Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 226.500 CP

Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Chứng khoán Bảo Minh
- Mã chứng khoán: DCF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 226.500 CP (tỷ lệ 1,51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Văn Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 226.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/01/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/02/2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây