THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh xin thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:
  • Đối tượng: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
  • Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 09/10/2017.
  • Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.
  • Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
  • Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10/2017.
  • Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
Trân trọng thông báo./.

Tải file đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây