CBTT : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

BMSC thông báo : lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:
  • Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
  • Tên Chứng khoán                    : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
  • Mã chứng khoán                      : BMS
  • Ngày đăng ký cuối cùng         : 07/08/2018
  • Lý do và mục đích                    : Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
  • Tỷ lệ thực hiện                          : 1-1 (1 cổ phiếu -  1 quyền biểu quyết)
  • Thời gian thực hiện dự kiến   : Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 31/08/2018
  • Địa điểm thực hiện                   : Trụ sở chính của Công ty
  • Nội dung lấy ý kiến                  : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Chi tiết tải tại đây
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây