CBTT : Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc nội dung sửa đổi  điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh,  cụ thể như sau:
  • Tên tổ chức phát hành            : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
  • Tên Chứng khoán                    : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
  • Mã chứng khoán                      : BMS
  • Ngày đăng ký cuối cùng          : 07/08/2018
  • Lý do và mục đích                    : Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
  • Tỷ lệ thực hiện                          : 1-1 (1 cổ phiếu -  1 quyền biểu quyết)
  • Thời gian thực hiện dự kiến    : Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 31/08/2018
  • Địa điểm thực hiện                   : Trụ sở chính của Công ty
  • Nội dung lấy ý kiến                   : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Mời Quý vị cổ đông tải tài liệu  tại các link sau:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây