CBTT : Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - BMSC
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông  tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2019.
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
 
 • Chương trình đại hội
 • Báo cáo của HĐQT
 • Báo cáo của BKS
 • Báo cáo của TGĐ về KQKD 2018 và KHKD 2019
 • Tờ trình thông qua BCTC 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019
 • Tờ trình PPLN 2018 và trích quỹ 2019
 • Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
 • Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động
 • Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 • Điều lệ sửa đổi
 • Quy chế Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019.
File đính kèm tải tại đây
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây