THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH NĂM 2011

TP.HCM, ngày  29  tháng 3  năm 2011

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh được các Cổ đông sáng lập nhất trí thông qua tháng 10 năm 2007

 

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Thời gian : Từ 7h30 đến 12h00 ngày 7/4/2011

Địa điểm :  Hội trường tầng 5 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần:Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 8/3/2011, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Nội dung Đại hội : Theo chương trình nghị sự và tài liệu đăng tải tại: www.bmsc.com.vn

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo:

  1. Thư mời họp;
  2. Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu;
  3. Giấy CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Xin lưu ý:

  • Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h ngày 4/4/2011 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ sau:

Phòng Tư vấn DN&BLPH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

198 Phan Xích Long, P2, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: (08) 35170633 ( ext:143 gặp Ms Quỳnh)

Fax : (08) 35170634

  • Thư mời họp, chương trình Đại hội, tài liệu họp, mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được đăng tải trên Website của của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ www.bmsc.com.vn từ ngày 29/3/2011

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

      Nơi nhận:                                                                                         T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  • Cổ đông CTCP  Chứng khoán Bảo Minh                                                       Chủ Tịch
  • Lưu: Văn thư; Văn phòng HĐQT.                                                                   ( đã ký)

     

 

 

                                                                                                                   Nguyễn Thế Năng

 

 

1. BAO CAO CUA HĐQT

2. BAO CAO CUA BAN GIAM DOC

3. BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT

4. TO TRINH THONG QUA BAO CAO TAI CHINH DUOC KIEM TOAN

5. TO TRINH LUA CHON DON VI KIEM TOAN

6. TO TRINH DHCD PPLN VA TRICH QUY 2011

7.1 TO TRINH DAI HOI CO DONG.SUA DOI DIEU LE

7.2 DIEU LE MAU MOI

A. Thu moi hop

B. Giay xac nhan tham du, uy quyen

C. Chuong trinh dai hoi

D. Du Thao Nghi Quyet DHDCD BMSC 2011

E. Quy che lam viec

Tổng điểm nội dung là: 8 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây