THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

THÔNG BÁO

 

Kính gửi:Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 

 

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.

Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông như sau:

Tên cổ phiếu                                   : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Loại cổ phiếu                                  : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                                         : 10.000 đồng/cổ phiếu

Mã cổ phiếu                                    : BMSC

Lý do và mục đích                    :Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thù lao Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết                              : 01 cổ phần – 01 phiếu biểu quyết

Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 12/01/2017

Thời gian gửi văn bản xin ý kiến  : Từ 13/01/2017 đến 18/01/2017

 

Trân trọng thông báo!

                                                                                                           

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

 

TRẦN NGỌC TÂM

 

Tải file tại đây: 

Tổng điểm nội dung là: 7 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây