CBTT : THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

THÔNG BÁO
“v/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu”
 
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
 • Căn cứ Nghị quyết số:12/2017-BMSC/HĐQT ngày 22/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh xin thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, cụ thể như sau:
 • Đối tượng: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
 • Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 04/01/2018.
 • Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 • Tỷ lệ thực hiện: 3:2 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu được quyền mua 02 cổ phiếu mới)
 • Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phần
 • Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 • Phương án làm tròn: Cổ phiếu lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.
Ví dụ: cổ đông sở hữu 500 cổ phần, được quyền mua 500 x 2/3 = 333,33 cổ phần, làm tròn xuống thành 333 cổ phần.
 • Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu trong từng đợt phát hành (gồm (i) số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số, (ii) số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và (iii) số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Đồng thời, các Nhà đầu tư không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ.
 • Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ 05/01/2018 – 19/01/2018.
 • Chuyển nhượng quyền mua: cổ đông  có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
 • Quy định về cổ phiếu đặt mua
 • Thời gian đặt mua: từ 05/01/2018 – 24/01/2018
 • Cổ phiếu đặt mua là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.
 • Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh, Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM
 • Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 • Tên tài khoản:     Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
 • Số tài khoản:       119.11.00.000025.6
 • Ngân hàng:          Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
 • Các cổ đông BMSC;
 • Các thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ BMSC;
 • Lưu HCNS, VT, TVDN&BLPH.
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
Đã ký
 
 
Hoàng Văn Thắng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây