THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT & BKS BMSC NHIỆM KỲ 2 (2013-2018)

Kính gửi Quý Cổ đông BMSC,

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) sẽ tiến hành bầu Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2 (2013 - 2018) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 do Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về cơ cấu tổ chức Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng quả trị BMSC đề nghị quý vị Cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát BMSC nhiệm kỳ 2 (2013 – 2018).

Thông tin chi tiết, mời Qúy cổ đông download các tài liệu dưới đây:

BMSC.

Tổng điểm nội dung là: 8 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây