THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BMSC NĂM 2012

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2012

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

-    Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

-    Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh được các Cổ đông sáng lập nhất trí thông qua tháng 10 năm 2007,và sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 07/04/2011

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00  ngày 18/04/2012

Địa điểm:  Hội trường tầng 3 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần:Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/03/2012, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Nội dung Đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu đăng tải tại:  www.bmsc.com.vn

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo:

  1. Thư mời họp;
  2. Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu;
  3. Giấy CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Xin lưu ý:

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 13/04/2012bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ sau:

Phòng Tư vấn DN&BLPH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: 198 Phan Xích Long, P2, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: (08) 35170633  (Ext:112 gặp Ms Trang)

Fax : (08) 35170634

Ø  Thư mời họp, Chương trình Đại hội, Tài liệu họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được đăng tải trên Website của của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ www.bmsc.com.vn từ ngày 03/04/2012

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

      Nơi nhận:                                                                                                                                                                              T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-    Cổ đông CTCP  Chứng khoán Bảo Minh                                                                                                                       Chủ Tịch

-     Lưu: Văn thư; Văn phòng HĐQT.                                                       

     

                                                                                                                                                                                           Nguyễn Thế Năng

 

1. Thư mời họp ĐHCĐ thường niên BMSC 2012

2. Giấy ủy quyền

3. Chương Trình Đại hội

4. Quy chế tổ chức ĐHCĐ

5. Báo cáo của HĐQT

6. Báo cáo của Ban giám đốc

7. Báo cáo của Ban kiểm soát

8. Tờ trình Thông qua báo cáo kiểm toán 2011 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012

9. Tờ trình ĐHCĐ về phân phối lợi nhuận 2011 và trích quỹ 2012

10. Dự thảo Nghị quyết của ĐHCĐ

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây