THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2013 CTY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

TP.HCM, ngày 13  tháng 05 năm 2013

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

-          Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

-          Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh được các Cổ đông sáng lập nhất trí thông qua tháng 10 năm 2007,và sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 07/04/2011

 

          Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 30/05/2013

Địa điểm:  Hội trường tầng 5 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần:Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 13/05/2013, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Nội dung Đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu đăng tải tại:  www.bmsc.com.vn

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo:

  1. Thư mời họp;
  2. Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu;
  3. Giấy CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Xin lưu ý:

Ø  Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 28/05/2013 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ sau:

Phòng Tư vấn DN&BLPH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: 198 Phan Xích Long, P2, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: (08) 73068686  (Ext:1152 gặp Ms Lệ)

Fax : (08) 35170634

Ø  Thư mời họp, Chương trình Đại hội, Tài liệu họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được đăng tải trên Website của của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ www.bmsc.com.vn từ ngày 15/05/2013

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

      Nơi nhận:                                                                                        T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-        Cổ đông CTCP  Chứng khoán Bảo Minh                                           Chủ Tịch

-        Lưu: Văn thư; Văn phòng HĐQT.                                                         (đã ký)

 

 

                                                                                                                         Nguyễn Thế Năng

 

** Tài liệu đính kèm:

1. Thư mời họp

2. Chương trình

3. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

4. Báo cáo của HĐQT

5. Báo cáo của Ban Điều Hành

6. Báo cáo của Ban Kiểm Soát

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận

8. Tờ trình bầu HĐQT và BKS

9. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

Tổng điểm nội dung là: 8 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây